Zarejestruj konto w 5 minut i kupuj taniej bez pośredników – prosto od Avon

To proste, wypełnij formularz a my skontaktujemy się z Tobą

Wstęp

AVON zawiera z niezależnymi kontrahentami (zwanym dalej Niezależnymi Konsultantkami / Konsultantami bądź Konsultantkami / Konsultantami AVON) umowy sprzedaży produktów AVON. Konsultanci / Konsultantki AVON mogą nabywać produkty na własne potrzeby lub odsprzedawać je na rzecz swoich klientów. Niezależne Konsultantki / Konsultanci nie są pracownikami AVON. AVON nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych przez Konsultantki / Konsultantów AVON, w tym w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych Konsultantek / Konsultantów / Liderów Sprzedaży / Okręgowych Menadżerów Sprzedaży

 1. Informacje ogólne

Dane osobowe Konsultantek / Liderów Sprzedaży / Okręgowych Menadżerów Sprzedaży są przetwarzane przez administratora AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul Słowicza 32 (02-170) („AVON”) w celach i w sposób określony poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i przekazywane do AVON przez Liderów Sprzedaży oraz Okręgowych Menadżerów Sprzedaży w celu wykonania umowy z AVON lub wspierania Twojego rozwoju w ramach działalności w AVON. Liderzy Sprzedaży oraz Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży są niezależnymi od AVON podmiotami i administratorami danych osobowych i decydują o środkach i sposobach przetwarzania danych. Co do zasady, Liderzy Sprzedaży i Okręgowi Menadżerowie Sprzedaży przetwarzają Twoich dane osobowe zgodnie z niniejszym dokumentem. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób są zobowiązani do przekazania dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania. 

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe są przetwarzane?

“Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od Liderów Sprzedaży lub Okręgowych Menadżerów Sprzedaży. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP – o ile dotyczy)
 • datę urodzenia
 • informacje o Twoim rachunku bankowym
 • informacje o Twoich zakupach w AVON, oferowanych przez AVON rabatach, strukturze sprzedaży, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych) oraz informacje, jakie wymieniasz z Liderami Sprzedaży i Okręgowymi Menadżerami Sprzedaży.
 • informację o posiadaniu przez Ciebie konta w mediach społecznościowych (jeśli zgodzisz się, abyśmy kierowali do Ciebie reklamy za pośrednictwem mediów społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”. Więcej o cookies dowiesz się tutaj.
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Konsultantek, Liderów Sprzedaży, Okręgowych Menadżerów Sprzedaży są przetwarzane w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy z Tobą, w tym w celu realizacji zamówień, obliczania rabatów, prowadzenia szkoleń, obliczania wynagrodzenia), zapewniania bonusów i nagród w programach typu motywacyjnych i lojalnościowych oraz zarządzania kontem użytkownika w systemach informatycznych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, przez okres obowiązywania Twojej umowy z AVON oraz przez okres konieczny do wykonania rozliczeń po jej zakończeniu.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest wykonywanie umowy z Konsultantką (umowy z Liderem Sprzedaży, Okręgowym Menadżerem Sprzedaży).

 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub przysługujących nam uprawnień lub obrony przed roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz przez czas prowadzenia stosownych postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes AVON, tj. umożliwienie realizacji przysługujących AVON uprawnień lub obrony przed roszczeniami.

 • w celach komunikacyjnych. Możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS itd. w celach administracyjnych lub operacyjnych, na przykład, w celu wysłania potwierdzenia / statusu zamówienia lub płatności, przez okres obowiązywania Twojej umowy z AVON.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes AVON polegający na dzieleniu się z Tobą informacjami w zakresie serwisu oraz zapewnienia wysokiego standardu obsługi.

 • w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń jako Konsultanta / Konsultantki oraz zapewniania jak najwyższego poziomu współpracy z AVON, w celu informowania o produktach i ofertach AVON

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dopasowania naszych usług / produktów do Twoich potrzeb / preferencji, przez okres obowiązywania umowy. Na przykład, możesz wskazywać nam preferencje dotyczące miejsca dostawy. Możemy również zbierać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony www AVON w celu analizowania, jakie produkty będą dla Ciebie odpowiednie oraz w celu efektywnego udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.

M.in., aby pomóc w odsprzedaży produktów do klientów możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub telefonicznie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, informowania Cię o produktach i ofertach AVON oraz wspierania Twojej działalności jako Konsultantki / Konsultanta, do czasu wyrażenia sprzeciwu.

Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, masz prawo wycofania zgody w każdym czasie.

Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Twoich preferencji i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do tych preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany, przez czas obowiązywania umowy. Może się zdarzyć, że będziesz widziała/widział podczas surfowania w sieci reklamy AVON, które są wyświetlane na podstawie informacji, jakie o Tobie posiadamy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest prowadzenie przez AVON marketingu bezpośredniego produktów. Masz prawo sprzeciwu wobec profilowania i automatycznego podejmowania decyzji.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych, w celu ochrony naszych interesów biznesowych oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów prawnych, dla celów prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes AVON.

 • w celu prowadzenia księgowości, dokumentacji, audytów, weryfikacji tożsamości, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dla celów prawnych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

 Dane osobowe przetwarzamy w takich przypadkach w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AVON, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej.

W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji.

Poniższe dotyczy przetwarzania przez AVON danych osobowych Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych powyżej oraz w celu wspierania działalności gospodarczej innych Konsultantów / Konsultantek oraz Liderów Sprzedaży i Okręgowych Menadżerów Sprzedaży, w tym w szczególności w celu raportowania wyników sprzedaży, przez okres obowiązywania umowy zawartej z AVON, a następnie nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z AVON, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia. 

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest wykonywanie umowy z Liderem Sprzedaży / Okręgowym Menadżerem Sprzedaży oraz prawnie uzasadniony interes AVON, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia roszczeń lub przysługujących nam uprawnień lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, AVON może nie być w stanie zrealizować niektórych z powyżej opisanych celów. Na przykład, musimy znać Twoje dane kontaktowe, aby zrealizować wysyłkę produktów lub dane rachunku bankowego, aby móc prawidłowo zidentyfikować dokonanie przez Ciebie płatności.

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać następującym podmiotom (będącym – w zależności od przypadku podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu, bądź innymi administratorami danych przetwarzających dane we własnym imieniu):

 • Twoim potencjalnym i obecnym klientom;
 • Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży;
 • Konsultantkom;
 • innym spółkom z grupy AVON (ich lista jest dostępna tutaj;
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez AVON działalności gospodarczej (w tym w zakresie IT), udoskonalanie produktów AVON oraz Twoich doświadczeń jako Konsultantki / Konsultanta AVON / Lidera Sprzedaży / Okręgowego menadżera Sprzedaży np. agencjom reklamowym i badawczym, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności oraz
 • organom administracji publicznej.

Udostępnienie/przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostaną one odpowiednio zabezpieczone, w tym np. poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub innych prawnie dopuszczalnych zabezpieczeń takiego transferu danych. Takie klauzule zostały podpisane (lub zostały zastosowane inne zabezpieczenia) przez naszych dostawców wsparcia i utrzymania systemów IT. W celu ochrony danych osobowych Konsultantek, przekazywanych do spółki matki, AVON Products Inc. w USA, AVON Products Inc. uzyskał certyfikat w programie Privacy Shield. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń wejdź na www.avoncompany.com/privacy-shield-statement.html oraz www.privacyshield.gov lub skontaktuj się z nami.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści AVON w social media, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich.

W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej AVON, AVON nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz taką zgodę wycofać w każdym czasie – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Twoje obowiązki

Aby zapewnić aktualność Twoich danych osobowych, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Jako niezależny Konsultant /niezależna Konsultantka jesteś odpowiedzialny / -a za przetwarzanie danych osobowych, jakie przetwarzasz podczas współpracy z AVON. Wyrażasz zgodę na stosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych, otrzymywanych, w inny sposób przetwarzanych i przechowywanych przez Ciebie w sposób inny niż określony w tym dokumencie.

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez AVON i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przetwarzanie danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów

 1. Informacje ogólne

Poniższa informacja dotyczy danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów AVON przekazywanych do AVON przez tych Klientów lub Konsultantki / Konsultantów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konsultant / Konsultantka AVON, u której realizujesz zamówienia oraz AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul Słowicza 32 (02-170) („AVON”).

AVON nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Klientów Konsultantek / Konsultantów, ponieważ Konsultanci / Konsultantki AVON są podmiotami niezależnymi od AVON. Konsultant / Konsultantka przetwarza Twoje dane osobowe w określonych przez siebie celach i w określony przez siebie sposób, w tym dla własnych celów marketingowych. Co do zasady, Konsultanci / Konsultantki powinni przetwarzać dane osobowe w celach określonych w tym dokumencie. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach, Konsultanci / Konsultantki są zobowiązani/zobowiązane do przekazania Ci dodatkowych informacji na temat takiego przetwarzania i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Co to są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy?

“Dane osobowe” to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację w sposób bezpośredni lub w powiązaniu z innymi informacjami, do których mamy dostęp. Informacje te uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub od Konsultantek  / Konsultantów. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu),
 • informacje o Twoich zamówieniach u Konsultantki / Konsultanta, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
 • informacje dotyczące płatności
 • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych)
 • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies oraz inne podobne technologie (takie jak Flash LSOs oraz pixel tags). Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one nawigację na stronie internetowej AVON lub w aplikacjach AVON i np. pozostawienie statusu: “zalogowany”. Więcej o cookies dowiesz się .
 1. W jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

 • w celu umożliwienia kontaktu z Konsultantką, założenia i administrowania konta użytkownika, w celu realizowania Twoich zamówień u Konsultanta / Konsultantki, do czasu wyrejestrowania konta użytkownika, a niezależnie od tego i w przypadku zakupów bez rejestracji do czasu zrealizowania zakupu oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, oraz przez czas prowadzenia stosownych postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia. 

Kiedy składasz zamówienie u Konsultantki / Konsultanta na produkty AVON, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Konsultantką oraz jego zrealizowania. Kontakt z Tobą może zostać nawiązany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomośc SMS w celu przesłania potwierdzenia zamówienia, uzyskania lub przekazania informacji dotyczących płatności oraz statusu zamówienia.

Podstawą przetwarzania danych w tym celu przez Konsultantkę jest wykonywanie umowy sprzedaży produktów AVON.

 • w celu informowania o produktach i ofertach AVON (prowadzenia marketingu bezpośredniego) do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Jeżeli zapisałaś/eś się do Newslettera, wyraziłaś/eś zgodę na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, możemy kontaktować się z Tobą w taki sposób, w tym pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub telefonicznie w celu informowania o produktach i ofertach AVON.

Możemy przetwarzać Informacje dotyczące Twojej historii zakupów w celu zbudowania profilu Klienta i wysyłania do Ciebie produktów oraz ofert dostosowanych do Twoich preferencji, także w sposób w pełni zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że będziesz widziała podczas surfowania w sieci reklamy AVON, które są wyświetlane na podstawie informacji, jakie o Tobie posiadamy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów.

W przypadku, w którym podejmujesz interakcje z AVON w mediach społecznościowych (zamieszczanie postów, wiadomości), AVON będzie mieć dostęp do informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Masz prawo sprzeciwu wobec otrzymywania informacji marketingowych oraz prawo sprzeciwu wobec profilowania, w tym automatycznego podejmowania decyzji. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, masz prawo wycofania zgody w każdym czasie.

 • w celu usprawniania naszych usług, w celach administracyjnych, w celu ochrony naszych interesów biznesowych oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienia bezpieczeństwa, dla celów prawnych, dla celów prowadzenia analiz statystycznych i marketingowych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes AVON.

 • w celu prowadzenia księgowości, dokumentacji, audytów, weryfikacji tożsamości, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dla celów prawnych, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do końca upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku postępowań przez czas trwania postępowań, a także dłużej, jeżeli będzie to uzasadnione brzmieniem orzeczenia.

Dane osobowe przetwarzamy w takich przypadkach w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AVON, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej.

W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie, w jakim jest to konieczne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia aktualnej dokumentacji;

Jeżeli nie chcesz , aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w powyżej wskazanych celach, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Twoja decyzja dotycząca przekazania danych osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli niektóre z Twoich danych osobowych nie zostaną przekazane, realizacja niektórych z powyżej opisanych celów może okazać się niemożliwe (na przykład nie mając danych kontaktowych, Konsultantka może nie być w stanie zrealizować zamówienia).

 1. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
 • Konsultantkom / Konsultantom AVON, Liderom Sprzedaży i Okręgowym Menadżerom Sprzedaży;
 • innym spółkom z grupy AVON (ich listę znajdziesz tutaj: http://www.avoncompany.com/world/index.html );
 • doradcom i dostawcom towarów lub usług wspierających prowadzenie przez AVON działalności gospodarczej

(w tym w zakresie IT), udoskonalanie produktów AVON oraz Twoich doświadczeń jako Konsultantki / Konsultanta AVON,

 1. agencjom reklamowym i badawczym, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, podmiotom

prowadzącym działalność płatniczą, (banki), podmiotom nabywającym wierzytelności oraz

 • organom administracji publicznej.

Przekazanie Twoich danych osobowych do wyżej określonych podmiotów nastąpi w określonych powyżej celach lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostaną one zabezpieczone, m.in. poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zwracamy uwagę, że jeżeli skorzystasz z linka do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem naszej strony, takie osoby trzecie mogą zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony. Podobnie, w przypadkach, w których korzystasz z treści AVON w mediach społecznościowych, osoby trzecie mogą zbierać informacje na ten temat, a korzystanie z tych informacji przez osoby trzecie jest regulowane odpowiednimi politykami prywatności takich osób trzecich. W przypadkach, w których decydujesz się na korzystanie ze stron osób trzecich za pośrednictwem strony internetowej AVON, AVON nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli zarejestrowałaś/eś konto użytkownika na stronie www.avon.pl, dane będą przetwarzane do momentu żądania usunięcia konta / wyrejestrowania się użytkownika. Dane osobowe Klientów, którzy nie zarejestrowali konta użytkownika będą przetwarzane przez okres potrzebny do prawidłowego przeprocesowania zamówień, a następnie przez okres, w którym AVON jest zobowiązany do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celu wypełnienia prawem nałożonych na AVON obowiązków, zrealizowania Twoich uprawnień lub wykonywania umów, okres, w którym AVON może dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy.

Jeśli chcesz otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat okresów przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt.

Jeśli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz taką zgodę wycofać w każdym czasie.

Twoich dane osobowe przestaną być przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu lub gdy wycofasz zgodę na takie przetwarzanie (w przypadku, w którym taka zgoda została udzielona).

 1. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do danych osobowych przeważanych przez AVON i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoich dane osobowe, prosimy o kontakt.

 

Pliki cookie i inne technologie

Pliki cookie: Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług, możemy wykorzystywać pliki cookie w Serwisie. Pliki cookie umożliwiają serwerowi przesyłanie danych do komputera w celu zapamiętywania informacji, jak również do innych celów. Używamy plików cookie i innych technologii do lepszego dostarczania bardziej dopasowanych informacji oraz ułatwiania bieżącego dostępu i korzystania z Serwisu. Umożliwiamy również naszym dostawcom stosowanie plików cookie w naszym Serwisie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zbieranie informacji przy użyciu plików cookie, możesz skorzystać z prostej procedury dostępnej w większości przeglądarek, która uniemożliwia korzystanie z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie odwiedź stronę pod niżej podanym adresem. Strona ta nie jest powiązana z firmą AVON: http://www.allaboutcookies.org/

Obiekty przechowywane lokalnie: W niektórych przypadkach zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług, możemy korzystać z technologii Flash Storage (zwanej dalej „Flash LSO”), między innymi do rozpoznania oraz zapamiętania zawartości Twojego koszyka. Technologia Flash LSO różni się od zwykłych plików cookie pod względem ilości i rodzaju przechowywanych danych. Poza tym zazwyczaj nie można kontrolować i usuwać plików Flash LSO ani wyłączyć ich akceptacji z poziomu przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii Flash LSO, w tym nauczyć się je kontrolować, przejdź na stronę pomocy technicznej programu Flash Player, wybierz panel Globalne ustawienia przechowywania i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aby zobaczyć jakie pliki Flash LSO są w chwili obecnej przechowywane na Twoim komputerze, prosimy o przejście do panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych i postępowanie zgodnie z instrukcjami w celu przejrzenia oraz usunięcia, jeżeli się na to zdecydujesz, konkretnych plików Flash LSO.

Znaczniki pikselowe i inne technologie: Czyste pliki GIF to małe pliki graficzne o unikalnym identyfikatorze, spełniające funkcje podobne do plików cookie. Jednak w przeciwieństwie do plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera, czyste pliki GIF są w niewidoczny sposób osadzane na stronach internetowych. Możemy wykorzystywać czyste pliki GIF (znane również jako Web beacons, web bugs lub znaczniki pikselowe) między innymi do śledzenia aktywności osób odwiedzających nasz Serwis oraz dla potrzeb statystyk dotyczących korzystania z Serwisu i szybkości reakcji. Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług, możemy również stosować czyste pliki GIF w wiadomościach e-mail w formacie HTML aby lepiej śledzić wskaźniki odpowiedzi, mierzyć skuteczność kampanii marketingowych, a także określać czy nasze wiadomości e-mail są czytane bądź przekazywane dalej.

Analityka Serwisu: Firma AVON może współpracować z zewnętrznymi usługodawcami wykorzystującymi technologie opisane w niniejszym rozdziale do analizowania Serwisu, aby lepiej śledzić i rozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny. Przykładowo, korzystamy z usług Omniture, zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi w zakresie analityki sieciowej, w celu poprawy wydajności Serwisu oraz zapewnienia jego użytkownikom większego komfortu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z polityką prywatności firmy Omniture Technology oraz narzędziem do składania rezygnacji, prosimy o odwiedzenie ich Centrum ochrony prywatności.

Widgety, aplikacje i podobne technologie. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z dostarczanych przez nas technologii (takich jak na przykład widgety), wszelkie Dane Osobowe lub inne informacje, które udostępniasz za pośrednictwem tego rodzaju technologii, mogą być dostępne publicznie, na przykład w serwisach social media, jak również na innych stronach internetowych i platformach, na których dana technologia może być dostępna. Ponadto, niektóre technologie mogą charakteryzować się zdolnością „wirusowego” rozprzestrzeniania się w innych lokalizacjach (na przykład, Twój przyjaciel lub klient może na swoim blogu umieścić widget zawierający informacje dotyczące Ciebie). Firma AVON nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie bądź ujawnianie Danych Osobowych i/lub innych informacji, które zostały publicznie udostępnione.

Twój  „adres IP” to numer automatycznie przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do komputera, którego używasz.

Adres IP może zostać zidentyfikowany i automatycznie zapisany w logach naszego serwera za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nasz Serwis, wraz z informacjami na temat długości wizyty oraz odwiedzonej strony (stron). Zbieranie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i jest czynnością wykonywaną automatycznie przez wiele internetowych serwisów.

Możemy wykorzystywać adresy IP do celów takich jak obliczanie stopnia wykorzystania Serwisu, diagnozowanie problemów związanych z serwerem, wykrywanie oszustw oraz zarządzanie Serwisem.

Możemy również wykorzystywać i ujawniać adresy IP we wszystkich celach, w których używamy i ujawniamy Dane Osobowe. Zwracamy uwagę, że adresy IP, logi serwera oraz informacje powiązane traktujemy jako Dane Nieosobowe, z wyjątkiem tych przypadków, w których jest to jesteśmy zobowiązani postępować inaczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje dotyczące Twojej wizyty w Serwisie w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą być dla ciebie interesujące. W trakcie wyświetlania reklam w Serwisie firmy te mogą umieszczać w przeglądarce bądź rozpoznawać znajdujące się w niej unikalne pliki cookie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego rodzaju praktyk oraz uniemożliwienia wykorzystywania tego rodzaju informacji przez te firmy, odwiedź stronę pod adresem http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

Stosujemy uzasadnione organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu ochrony Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą. Jeżeli masz powody sądzić, że interakcja z naszym Serwisem nie jest już bezpieczna (na przykład, jeżeli wydaje się, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które założyłeś w naszym Serwisie, zostało naruszone), powinieneś niezwłocznie powiadomić nas o problemie kontaktując się z nami zgodnie z informacjami podanymi w sekcji Kontakt poniżej.

Kontakt i aktualizacja Polityki Prywatności

W przypadku pytań, komentarzy lub zgłoszeń, prosimy o kontakt: (i) z Działem Obsługi Konsultantek lub (ii) kontakt na adres pl.daneosobowe.polska@avon.com lub (iii) pocztą tradycyjną na adres AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Słowicza 32 (02-170) z dopiskiem: Dane Osobowe

AVON zastrzega sobie prawo zmian Polityki Prywatności. Będą one publikowane na naszej stronie internetowej.

Aleksandra Suliga

Manager Avon Polska

tel. 792 586 521
aleksandra.suliga@avonoms.pl